STRUKTUR ORGANISASISUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH ALIYAH NEGERI KOLAKA

 • Kepala Madrasah: Drs. Ansani, .M.Pd
 • Ketua Komite Madrasah : H. M. Arsyad, S.Pd
 • Kepala Tata Usaha : Nurlaela, S.Ag
 • Bedahara pengeluaran : Nirwan, S.Pd
 • Pengelola Lap. Keuangan : Marbulan
 • pengadministrasian : Asmawati
 • Wakamad Ur. Kurikulum: Husen, S.Ag
 • Wakamad Ur. Kesiswaan: Abustam, S.Pd.I
 • Wakamad Ur. Sarana&prasarana : Drs. Ahmad Yani, M.Pd
 • Wakamad Hubungan Masyarakat : H. M. Rafiq, S.Ag
 • Kepala Laboratorium : Hajeranah, S.Ag
 • Kepala Perpustakaan : Hj. Hasanah, S.Pd
 • Wali Kelas X.1 : Syawaluddin, S.Pd.
 • Wali Kelas X.2 : Hj. Husbawati, S.Pd
 • Wali Kelas X.3 : St. Faidah Djainung, S.Ag
 • Wali Kelas X.4 : Bahriani, S.Pd
 • Wali Kelas XI.IPA 1 : Hajeranah, S.Ag
 • Wali Kelas XI.IPA 2 : Mappiwali, S.Pd
 • Wali Kelas XI.IPS 1 : Juliadi, S.Pd
 • Wali Kelas XI.IPS 2 : Rustam, S.Ag, M.M.Pd
 • Wali Kelas XII.IPA : Arubiyah, S.Pd
 • Wali Kelas XII.IPS : Rasnah, S.Pd
 
Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

6